НАВЧАЄМО

інтенсивному використанню 
досягнень світової науки для поглиблення знань учнівства

ВИХОВУЄМО

орієнтацію на європейський вимір, створюємо умови для розвитку творчої особистості, лідера думок

РОЗВИВАЄМО

 гуманістичну 
сутність людини, формуємо її провідною силою майбутнього країни
та світу

КОНСУЛЬТУЄМО

про важливість неперервності освіти, навчанні упродовж життя, самоосвіті, "вертикальній"
інтеграції

«Даруй себе дітям! Будь терплячим в чеканні дива і будь готовим до зустрічі з ним в дитинстві»

Шалва Амонашвілі