top of page

НАВЧАЄМО

інтенсивному використанню 
досягнень світової науки для поглиблення знань учнівства

ВИХОВУЄМО

орієнтацію на європейський вимір, створюємо умови для розвитку творчої особистості, лідера думок

РОЗВИВАЄМО

 гуманістичну 
сутність людини, формуємо її провідною силою майбутнього країни
та світу

КОНСУЛЬТУЄМО

про важливість неперервності освіти, навчанні упродовж життя, самоосвіті, "вертикальній"
інтеграції

«Даруй себе дітям! Будь терплячим в чеканні дива і будь готовим до зустрічі з ним в дитинстві»

Шалва Амонашвілі

bottom of page